เดฟ บอทิสตา เข้าร่วมทีม Knock at the Cabin แล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโครงการต่อไปจาก เอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน เขาจะเขียนบทและกำกับร่วมกับ Ashwin Rajan, Marc Bienstock และ Steven Schneider หนังมีกำหนดเข้าฉายต้นปี 2023

ไม่ชัดเจนเมื่อการถ่ายทำจะเริ่มขึ้นในโครงการ MGM ชนะการประมูลเพื่อสิทธิในภาพยนตร์ และจะเข้าฉายในปี 2018