Black Widow แบล็ค วิโดว์

Black Widow แบล็ค วิโดว์

ดูหนัง Black Widow (แบล็ค วิโดว์) เล่าเรื่องราวจุดกำเนิดของ “aka Natasha Romanova” ถูกเลี้ยงดูจากกลุ่ม KGB ซึ่งดูแลเธอให้กลายเป็นสุดยอดนักต่อสู้ภาคสนาม และเมื่อรัฐบาลพยายามฆ่าเธอขณะที่การกระทำเคลื่อนไปยังนิวยอร์ก ทำให้ในตอนนี้เธอกลายเป็นบุคคลที่ไร้ตัวตน ภาพยนตร์ Black Widow เราจะได้เห็นนาตาชาโรมานอฟฟ์ในภารกิจของเธอระหว่างภาพยนตร์เรื่อง Civil War และ Infinity War