Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด

Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  • ชื่อภาพยนตร์ : เกม ล่า ฆ่า รอด
  • ผู้กำกับ : จิตต์สินธ์ ผ่องอินทรกุล
  • นักแสดงนำ : ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, อริสรา ทองบริสุทธิ์, รักษ์ณภัค วงศ์ธนทัศน์, ดลลชา ภูวิจารย์ เคาวเวลล์
  • ประเภท : , , ,
  • เข้าฉาย : 11 พฤศจิกายน 2021

ดูหนัง Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด เต็มเรื่อง ประสบความสำเร็จกับเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 74 ในเมืองคานส์ เทศกาลในปีนี้จะจัดขึ้นที่เมืองโพชอน ประเทศเกาหลีใต้ มีภาพยนตร์ 9 เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล MIFF Award สาขา Best Asian Film รวมถึง Dark World

เรื่องย่อ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด เป็นเรื่องราวในโลกอนาคตที่สังคมเต็มไปด้วยความรุนแรง ไร้ซึ่งกฏหมายทำให้คนชนชั้นล่างต้องต่อสู้เพื่อแย้งชิงเพื่อเศษเงิน ของคนชนชั้นบน ในการต่อสู้ทุกครั้งจะมีเพียงคนที่อยู่รอดเท่านั้นที่จะชนะได้