เรื่องราว Elemental ของเมืองอลวนธาตุอลเวงที่เกิดขึ้นในธาตุมหานคร เมืองที่ประชาชนชาวไฟ น้ำ ดิน และลม อาศัยอยู่ด้วยกัน อีกทั้งยังจะพาเราไปติดตามความรักต่างขั้วที่เบ่งบานระหว่างธาตุสองธาตุ คือ ไฟและนํ้า เข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนต์