“ความลึกลับของภัยร้ายและสิ่งลี้ลับในหมู่บ้าน”

“ความลึกลับของภัยร้ายและสิ่งลี้ลับในหมู่บ้าน”

เรื่องราวเหนือธรรมชาติ : ความเป็นจริงที่แย้มเผยแพร่ใน “ธี่หยด”

หมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติแถบชนบทถูกสกัดจากภัยร้ายที่ไม่เคยคาดคิด. เสียงฉวีวครวญ “ธี่หยด…ธี่หยด…” โหยหวนในลมหนาวที่เขย่าขวัญ หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ แต่ที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับที่กำลังคุกคามครอบครัวหนึ่ง.

เหตุการณ์ลึกลับที่เริ่มขึ้น

ความลึกลับของภัยร้ายและสิ่งลี้ลับในหมู่บ้านท่ามกลางธรรมชาติยังคงเป็นความลึกลับที่ยากจะคาดคิด. สิ่งลี้ลับนี้คุกคามครอบครัวแย้มและถูกถ่ายทอดอย่างน่าหวาดกลัวในเรื่อง “ธี่หยด.”